Nájdi odvahu nasledovať svoje srdce a intuíciu 

​

   - oni už akosi vedia, kým sa chceš v skutočnosti stať.”

             

                                                                                Steve Jobs

© human 2 human, 2019